Buddha Tooth Relic Temple Đền Thờ Phật Nha Tự

Buddha Tooth Relic Temple
Buddha Tooth Relic Temple đền thờ Phật Nha Tự là công trình tưởng niệm đặt tại khu Chinatown, là nơi thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm nghệ thuật tôn giáo của Singapore. Chùa cũng là nơi đặt ngôi tháp được làm từ 320 kg vàng do các tăng ni, phật tử quyên tặng và là một nơi thờ phụng thiêng liêng của các...