Clarke Quay điểm du lịch ở Singapore

Clarke Quay Singapore
Clarke Quay hay bến cảng Clarke, có lịch sử lâu đời nằm trên bờ sông Singapore, được đặt theo tên của vị thống đốc thứ hai của Singapore – Người có vai trò vô cùng quan trọng trong xã hội lúc bấy giờ. Ông cũng là người giúp Singapore trở thành thành phố thịnh vượng như ngày nay. Địa chỉ: 3 River Valley Rd, Singapore...