Đại học công nghệ Nanyang Singapore

dai hoc cong nghe nanyang
Đại học công nghệ Nanyang (NTU) là một trường đại học danh tiếng tại Singapore, thuộc Hệ thống Đại học ASEAN. Và là một trong những trường nổi tiếng ở khu vực Đông Nam Á. Trường có cơ sở nằm trên diện tích 2 km. Trường có 24.258 sinh viên, trong đó bao gồm 7.421 sinh viên sau đại học, đội ngũ giảng viên 1.361...