Du học tự túc tại Singapore là như thế nào ?

du hoc singapore tu tuc
Du học tự túc tại Singapore là gì ? tại sao lại gọi là du học Singapore tự túc? Du học Singapore tự túc thực chất là chương trình du học tại Singapore mà mọi chi phí như học phí để du học, chi phí ăn ở và sinh hoạt trong suốt quá trình học tập của bạn tại Singapore là do bạn phải chi trả hoàn toàn, hoặc do chính người...