Lasalle College of The Arts – Học viện nghệ thuật Lasalle

lasalle college of the arts
LASALLE College of the Arts là học viện nghệ thuật được thành lập bởi Brother Joseph McNally – là người tiên phong trong sáng tạo nghệ thuật giáo dục tại Singapore năm 1984. LASALLE College of the Arts là đơn vị đi đầu về nghệ thuật sáng tạo và giáo dục nghệ thuật ở Singapore. Ban đầu chỉ là một trung tâm nghệ thuật nhỏ...