Học Viện Phát Triển Quản Lý MDIS Singapore

hoc vien mdis singapore
Học viện MDIS Singapore gồm 2 chi nhánh chính là học viện phát triển quản lý và MDIS International. Học viện phát triển và quản lý các hoạt động đào tạo và MDIS International chịu trách nhiệm phát triển chiến lược hợp tác toàn cầu. Giới thiệu tổng quan về học viện MDIS Singapore Học viện MDIS là trường cung cấp các...