Trường Bách Khoa Ngee Ann Polytechnic ở Singapore

Ngee Ann Polytechnic
Trường Bách khoa Ngee Ann Polytechnic được thành lập ở Singapore năm 1963. Là trường quốc lập của Singapore đào tạo đa ngành lớn nhất trong 6 trường cao đẳng trực thuộc chính phủ Singapore. Trường nằm tại Đường Clementi Road, Singapore. Trường có số sinh viên đăng ký là 14.000 sinh viên là hệ chính quy và 1.250 sinh viên hệ...