Shatec Singapore Trường Cao Đẳng Du Lịch & Khách Sạn

shatec singapore
Shatec Singapore là trường Cao đẳng Du lịch và Khách sạn quốc tế Singapore được thành lập năm 1983. Trường có hơn 25.000 học viên đến từ hơn 20 quốc gia trên thế giới theo học. Đây là một trường học tư nhân gồm 6 chương trình như: Cấp bằng kỹ năng nấu ăn, Quản lý du lịch, Quản lý khách sạn, bằng ngành bánh ngọt...