Trường đại học Singapore Polytechnic University

truong dai hoc singapore polytechnic university
Singapore Polytechnic University Trường Đại học Bách khoa được thành lập năm 1954, nằm tại Đường Prince Edward. Trường hiện có số lượng sinh viên đăng ký là 15.000 sinh viên. Trường tổ chức các chương trình học khác nhau gồm nhiều chuyên ngành môi trường nhân tạo, hóa chất, kinh doanh, khoa học cuộc sống, thiết kế, cơ...