Trường cao đẳng âm nhạc Singapore Raffles Music College

singapore raffles music college
Trường cao đẳng âm nhạc Singapore raffles music college là trường chuyên đào tạo về ngành âm nhạc, sáng tác được thành lập năm 2001. trường còn là một trong những học viện âm nhạc nổi tiếng nhất của Singapore đào tạo chuyên sâu về âm nhạc và nghệ thuật, SRMC được trao giải thưởng EduTrust Provisional vào năm 2011. Du...