Trường Đại Học Singapore University of Technology and Design

truong singapore university of technology and design
University of Technology and Design trường Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore ( SUTD) là trường đại học công lập thứ 4 của Singapore. Trường Singapore University of Technology and Design được phát hợp tác giữa Học viện Công nghệ Massachusets và trường Đại học Zhejiang. Nhiệm vụ của trường là nâng cao về mặt tri thức...