Trường Cao Đẳng Stansfield College Singapore

stansfield college
Trường Stansfield College được thành lập vào năm 1993 là một trường cao đẳng kinh doanh và luật hàng đầu ở Singapore và đào tạo chuyên ngành các chương trình cấp bằng của Đại học Luân Đôn (UOL) với số sinh viên đăng ký hơn 1.500 sinh viên. Các chương trình cấp bằng tại Stansfield giảng dạy các lĩnh vực Kinh doanh, Quản...