Trường đại học SIM Singapore

sim singapore
Trường đại học SIM Singapore được thành lập bởi Tổng cục phát triển kinh tế Singapore năm 1964. Đại học SIM nằm trong số những trường có chất lượng đào tạo tốt nhất Singapore về các ngành quản lý nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý các công ty và tổ chức ở Singapore. Mỗi năm trường cấp 35 suất học bổng...