University of Nevada Lasvegas Singapore National Library

University of Nevada Lasvegas Singapore
University of Nevada Lasvegas Singapore Trường Cao đẳng Quản lý Khách sạn William F. Harrah thuộc Đại học Nevada Las Vegas, Singapore (UNLV) thành lập năm 2006. Cơ sở vật chất của UNLV Singapore nằm ở tầng 10 và 11 của Tòa nhà Thư viện Quốc gia tại Phố Victoria. Cơ sở tổ chức chương trình Thạc sỹ ngành Quản trị Khách sạn và...