Định cư Singapore làm như thế nào ?

Định cư Singapore làm như thế nào, lộ trình cần tiến hành các bước. Trước chính sách khắt khe hạn chế người nhập cảnh của singapore ra sao. Làm sao để định cư Singapore được, khi thủ tục định cư rất khó. Mấy hôm trước, HALO đã có buổi thảo luận với mộ vị đại diện của trường FTMS Global Academy. Về lộ...

Thầy giỏi như đèn sáng

Thầy giỏi như đèn sáng Thầy giỏi như đèn sáng. Liệu có thể giao tiếp tiếng Anh trôi chảy sau 02 tháng hay một khóa học tiếng Anh ngắn hạn. Điều này hoàn toàn là có thể nếu bạn tìm được đúng thầy và được chỉ dẫn học đúng cách. Dưới đây là những chia sẻ của bạn Mai Hồng về việc “chọn đúng thầy”. (Bạn...