Chuyên mục: ĐẠI HỌC SINGAPORE

Dai hoc Singapore, hệ đào tạo các chương trình chính khóa bậc đại học, nhằm tạo ra nguồn nhân sự lãnh đạo mang ý nghĩa lớn, với đội ngũ này Singapore đang giữ trong tay những nhà lãnh đạo mang tầm chiến lược trên toàn thế giới.

Chương trình đào tạo hệ đại học Singapore của các trường đại học nổi tiếng trong hệ thống giáo dục Singapore, luôn được cập nhật thường xuyên, cùng tìm hiểu về du học Singapore với hệ đào tạo Đại học tại quốc đảo xinh đẹp này, chúng ta nhận thấy rõ dệt sự cạnh tranh khốc liệt trong hàng ngũ những nhân tài có trình độ cao, phục vụ cho đất nước và nhiều quốc gia khác.

Ngoài các chương trình thuộc hệ đại học ra, tại Singapore phát triển khá mạnh các khóa đào tạo nâng cao, hệ đào tạo sau đại học. Các chương trình này ngày càng thu hút được nhiều học viên thế giới ở nhiều quốc gia cùng tam gia vào các khóa đào tạo đó. Để biết thêm thông tin về các hệ đào tạo sau đại học này các bạn hay theo dõi từ trang web của chúng tôi.